ผู้ใช้งาน:  | สิทธิการใช้งาน:    ออกจากระบบ | Password | พิมพ์ AD-Card 
 ระบบการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
  
 เข้าสู่ระบบ
เลือกรายการแข่งขัน
รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
ประกาศ
การสมัครเข้าแข่งขันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้น นักกีฬาไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ได้ หากตรวจพบจะดำเนินการตัดสิทธิทันที
กำหนดการคีย์ข้อมูล
ภาค 1 หมดเขตคีย์ข้อมูล 5 ก.ย.2559
ภาค 2 หมดเขตคีย์ข้อมูล 12 ต.ค.2559
ภาค 3 หมดเขตคีย์ข้อมูล 14 ต.ค.2559
ภาค 4 หมดเขตคีย์ข้อมูล 20 ก.ย.2559
ภาค 5 หมดเขตคีย์ข้อมูล 12 ก.ย.2559
ขอความกรุณาแต่ละจังหวัดเมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จแล้ว ช่วยตรวจสอบข้อมูลการคีย์จากรายงานและตรวจสอบเกณฑ์อายุจากเมนูที่ 17 ให้เรียบร้อยด้วยครับ
ขอความกรุณาแต่ละจังหวัดใส่รูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยด้วยครับ เพราะมีผลต่อการทำบัตรเอดีการ์ด ขนาดที่เหมาะสม คือ 120*150 pixels
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆได้ที่ http://www5.sat.or.th/th/sport-for-excellence/gms.aspx หน้าเอกสารดาวน์โหลด