งานกองทุนกีฬา

ความเป็นมาของกองทุนพัฒฯ

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อ่านต่อ >>

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาชาติไปสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านสวัสดิการ ให้กับบุคลากรทางการกีฬามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสอดรับกับแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติของประเทศเป็นหลักสำคัญ

อ่านต่อ >>

ดาว์นโหลด

   ต้องการดูไฟล์ดาว์นโหลดทั้งหมดคลิก >>ที่นี่<<

ข่าวและประกาศ

ต้องการดูข่าวหรือประกาศย้อนหลังคลิก >>ที่นี่<<

เว็บบอร์ด