ผู้ใช้งาน:  | สิทธิการใช้งาน:    ออกจากระบบ | Password | พิมพ์ AD-Card 
 ระบบการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
  
 เข้าสู่ระบบ
เลือกรายการแข่งขัน
รหัสพนักงาน
รหัสผ่าน
ประกาศการใช้งานระบบสำหรับออกรายงานนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
User และ Password ที่ใช้งาน ดังนี้
User : report
Password : report2561
ทั้งนี้การออกรายงานเป็นไฟล์ Excel ต้องใช้ Internet Explorer ในการออกรายงานเท่านั้น (Google Chrome,Firefox ฯลฯ จะไม่สามารถออกรายงานได้