ระบบการตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
      
เรียกดูรายงาน

รายงาน
ขอบเขตการแสดงผล
  รายการ
ภาค
จังหวัด
ชนิดกีฬา
ประเภทกีฬา
หน้าที่
เพศ
   
ค้นหานักกีฬาและเจ้าหน้าที่เป็นรายคน

การใช้งาน

1.เลือกรายงานที่ต้องการจากด้านซ้ายมือ
2.เลือกรายการแข่งขันที่ต้องการ (คัดภาค 1-5 ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ)
3.เลือกติ๊กถูกตัวกรองอื่นๆตามต้องการครับ
4.กรณีเลือกค้นหารายชื่อเป็นรายบุคคล ต้องเลือกรายการแข่งขันที่ต้องการ(คัดภาค 1-5)ก่อน จึงจะค้นหาเจอครับ

© Copyright 2007 by Sports Authority of Thailand. This website developed by eXpert System Consultant Co., Ltd.,